t.kooy

Lentein de Rijnstrangen

Op deze eerste lentedag het Rijnstrangengebied in geweest. Met temperaturen oplopend tot 15 graden was het inderdaad bijna lente.

Wat aarzelend kwam deze fuut toch dichterbij.

De futen lieten zich van hun mooiste kant zien. Wat aarzelend in het begin maar geleidelijk aan kwamen ze toch dichterbij.
Heel erg op hun hoede kwamen ze voorzichtig langs zwemmen en heb ik deze foto's kunnen maken.

Naast de futen waren de meerkoeten erg druk bezig hun territorium te verdedigen. Vanuit de rietkragen kwam het gedempte geluid van een roerdomp. Helaas liet deze zich vandaag niet zien. Af en toe liet ook een dodaars zich even zien, in hun lentekleed zijn ze zeer bijzonder.

Wat zijn ze toch watervlug.

Aan het eind van de middag vlogen deze twee (grauwe) ganzen in paniek weg. Met de laagstaande zon leverde dat nog het volgende mooie plaatje op.